Regulamin

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu internetowego dobrybook.pl jest:

VXK Group Weronika Gosztyła-Frańczak z siedzibą w Tarnobrzegu 39-400,

przy ul. Mickiewicza 34j,

NIP: 8672113387,

Regon: 180846131

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG).

ZASADY

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę www.dobrybook.pl.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Klienta zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 4. W momencie złożenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy dobry book – Sklepem a użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego – Klientem.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z wyrażeniem przez Klienta zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku wysyłki na adres firmy/instytucji, prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi dostarczenie towaru pod odpowiedni adres.
 6. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy zostaną zrealizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. W razie jakichkolwiek pytań Klient może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie, pod numerem 501322440 lub pocztą elektroniczną na adres hello@dobrybook.pl
 8. Realizacja zamówienia następuje, po opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu natomiast w przypadku wyboru płatności przy odbiorze realizacja następuje w dniu przyjęcia zamówienia.
 9. Nr konta bankowego Sklepu: 46 1050 1445 1000 0092 0482 3141 ING Bank Śląski
 10. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta.
 11. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon).
 12. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towar bez wad.
 13. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres hello@dobrybook.pl. Klient powinien podać adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 14. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji oraz przewidywany czas dostawy.
 15. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podana kwota nie zawiera kosztów przesyłki.
 16.  Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że towary są dostępne w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 17. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
 • przelew bankowy na konto Sklepu:
 • płatność za pobraniem
 • płatność przez serwis PayU
 • płatność przez serwis PayPal

 

DOSTAWA-ODBIÓR

 1. Zamówiony towar jest wysyłany na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy i wynosi odpowiednio 9 zł w przypadku przelewu i 13 zł w przypadku opcji za pobraniem. 
 2. Przewidywany czas dostawy to od momentu zaksięgowania płatności do 5 dni roboczych.

ZWROT

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi przysługuje jako konsumentowi prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta), liczonym od dnia dostarczenia towaru Klientowi. W tym celu należy we wskazanym powyżej terminie 14 dni złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je drogą elektroniczną lub wraz ze zwracanym towarem na adres Sklepu.
 2. Zwracany towar musi być kompletny i nie nosić śladów użytkowania czy uszkodzenia.
 3. Dobrybook.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania do Sklepu towaru zwracanego w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient pokrywa sam a następnie koszt ten podlega zwrotowi.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu i ich przetwarzanie przez Sklep w celu realizacji złożonego zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej z Klientem umowy.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Sklep prowadzony pod adresem www.dobrybook.pl.
 3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, tj. wysłania zamówienia (Poczta Polska) lub przetwarzania płatności (PayU SA., PayPal) oraz, jeśli zamawiający wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych książkach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

W razie jakichkolwiek problemów, napisz do nas na hello@dobrybook.pl !